Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
DU-132D 4 BM601-5A 1-2-3-4 53,95x58,30x27,20x2,159
Diesel 82,60x101,60 5 53,95x58,30x33,27x2,162
2177cc
BC-144, BD144 4
Diesel 85,72x102,15 BR601-4A 4 44,42x47,63x27,27x1,575
2358cc
BD154 4
Diesel 88,90x101,60
2520cc
DU-148D 4
Diesel 87,60X101,60
2448cc
BD-154 4
Diesel 88,90x109,26
2713cc
GROUP 02
D-155 3 BM602-4A 1-2-3 79,97x86,00x25,80x2,972 3055130R21
Diesel 98,43x111,10 4F 79,97x86,00x36,50x2,972
2536cc
BR602-3A 3 63,97x68,00x32,10x1,975 3055351R91
D-179, D-239
Diesel 3
98,43x128,50 BR603-3A 3 63,97x68,00x30,10x1,975
2933cc
GROUP 03
D-206 4 BM602-5A 1 79,97x86,00x25,80x2,972
Diesel 98,43x111,10 1F 79,97x86,00x36,50x2,972
3382cc
BR602-4A 1 63,97x68,00x32,10x1,975
D-246 4
Diesel 100,00x128,50
4037cc BR603-4A 1 63,97x68,00x30,10x1,975
D-268 4
Diesel 100,00x139,70
4389cc
GROUP 04
D-310 6 BM602-7A 1 79,97x86,00x25,80x2,972
Diesel 98,43x111,10 1F 79,97x86,00x36,50x2,972
5070cc
BR602-6A 1 63,97x68,00x32,10x1,975
D-358, DT358 6
Diesel 98,43x128,50
5867cc BR603-6A 1 63,97x68,00x30,10x1,975
BR604-6A 6 63,97x68,00x32,10x1,975 3132101R91
DT358
GROUP 05
DT402 6 BM602-7A 1 79,97x86,00x25,80x2,972
Diesel Turbo 100,00x139,70 1F 79,97x86,00x36,50x2,972
6588cc
BR605-6A 6 63,97x68,00x30,10x1,975