Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
3135G 3 BM641-4A 1-2-3 79,32x84,45x29,44x2,530 1 Pair
Diesel ASP, direct iny. 98,02x98,02 4F 79,32x84,45x38,86x2,530 1 Pair
2218cc
820, 830 Series 3
Diesel ASP, direct iny. 98,02x109,93 BR641-3A 1 69,70x73,68x30,12x1,905 1 Pair
2491cc
3164G 3
Diesel ASP, direct iny. 102,11x109,98
2701cc
GROUP 02
1529, 1530D 3 BM641-4A 1-2-3 79,32x84,45x29,44x2,530 1 Pair
Diesel 102,11x109,93 4F 79,32x84,45x38,86x2,530 1 Pair
2701cc
3152D, 820, 830D 3
Diesel 98,04x109,98 BR641-3A 1 69,70x73,68x30,12x1,905 1 Pair
2491cc
1020 Series 3
Diesel 98,43x109,54 BR642-3A 3 69,70x73,68x30,12x1,905 3 Pairs
2500cc
3164 DL.03 D 3
Diesel asp: 102,00x109,61
2687cc
3179D 3
Diesel asp: 106,43x109,98
2935cc
GROUP 03
6303G 6 BM641-7A 1 79,32x84,45x29,44x2,530 1 Pair
Petrol 98,04x109,96 1F 79,32x84,45x38,86x2,530 1 Pair
4982cc
6329G, 4030 Series 6 BM643-7A 1-2-3-4-5-6 79,32x84,45x29,44x2,530
Petrol 102,11x109,98 7F 79,32x84,45x38,86x2,530
5403cc
6359G, 6359D 6 BR641-6C 1 69,70x73,68x30,12x1,905 1 Pair
Diesel asp: 106,43x109,98
5870cc
BR643-6C 6 69,70x73,68x30,12x1,905 6 Pairs
GROUP 04
2020/2510, 2520 4 BM641-5A 1 79,32x84,45x29,44x2,530 1 Pair
4180G/4202G 98,43x98,43 1F 79,32x84,45x38,86x2,530 1 Pair
Petrol 2996cc
BR641-4C 1 69,70x73,68x30,12x1,905 1 Pair
GROUP 05
4180D/4202D D 4 BM641-5A 1 79,32x84,45x29,44x2,530 1 Pair
Diesel 98,43x109,55 1F 79,32x84,45x38,86x2,530 1 Pair
2500cc
2030/2520 D 4 MB644-5A 1-2-3-4 79,32x84,45x29,44x2,530 5 Pairs
Diesel 102,11x109,93 5F 79,32x84,45x38,86x2,530
4219T 3601cc
Diesel Turbo 
BR641-4A 1 69,70x73,68x30,12x1,905 1 Pair
4239D 4
Diesel Direct iny. 106,43x109,98
3913cc
BR644-4A 4 69,70x73,68x30,12x1,905 4 Pairs
2020/2510D 4
Diesel 98,43x109,54
3333cc
4219 DL.03 D 4
Diesel 4 102,00x109,84
3588cc
GROUP 06
4230/4320 D 6 BM645-7C 1-2-3-4-6-7 85,63x92,12x35,20x3,208 6 Pairs
Diesel 102,11x109,98 5 85,63x92,12x42,25x3,208 1 Pair
5403cc
4000 Series D 6
Diesel 104,78x120,65 BR645-6C 6 75,94x81,05x35,25x2,416 1 Pair
5498cc
6404 D 6
4020 D, 4040 D Series 107,95x120,65 BCW645-2A 3 Halves 92,27x118,36x3,404
4240/4430/4520 6470cc
4620/4630/7020
Diesel
6404/6404T 6
Diesel Turbo Intercooler 107,95x120,65
6470cc
GROUP 07
4010 Series D 6 BM646-7C 1-2-3-4-6-7 85,64x92,12x35,20x3,211
Diesel 104,78x120,65 5 85,64x92,12x44,42x3,211
6149cc
BR645-6C 6 75,94x81,05x35,25x2,416 1 Pair
GROUP 08
3010 Series D 4 BM646-5C 1-2-4-5 85,64x92,12x35,20x3,211
Diesel 104,78x120,65 3 85,64x92,12x44,42x3,211
4099cc
3020 Series 4 BR645-4C 4 75,94x81,05x35,25x2,416 1 Pair
4270D 107,95x120,65
Diesel 4416cc
BCW645-2A 3 Halves 92,27x118,36x3,404
GROUP 09
2630/2640 D, 4276 D 4 MB644-5A 1-2-3-4 79,32x84,45x29,44x2,530 5 Pairs
Diesel 106,38x127,00 5F 79,32x84,45x38,86x2,530
4276T D 4515cc
Turbo Diesel
BR647-4C 4 77,80x82,67x26,50x2,413 1 Pair
GROUP 10
6414D/6414T D 6 BM643-7A 1-2-3-4-5-6 79,32x84,45x29,44x2,530
Diesel & Diesel Turbo 106,38x127,00 7F 79,32x84,45x38,86x2,530
6773cc
BR647-6C 6 77,80x82,67x26,50x2,413 1 Pair
GROUP 11
6466A, 8430/8440, 6466D 6 BM645-7C 1-2-3-4-6-7 85,64x92,12x35,20x3,211
Diesel Intercooler 115,90x120,65 5 85,64x92,12x42,25x3,211
7474cc
BR645-6C 6 75,94x81,05x35,25x2,416 1 Pair
BCW645-2A 3 Halves 92,27x118,36x3,404
GROUP 12
6666T/TA 6 BM645-7C 1-2-3-4-6-7 85,64x92,12x35,20x3,211
Turbocharged Intercooler 115,90x120,65 5 85,64x92,12x42,25x3,211
7474cc
BR649-6C 6 75,94x81,05x35,25x2,416 1 Pair
BCW645-2A 3 Halves 92,27x118,36x3,404