Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
4-99, 4-99M, C99 4 BM881-3A 3 Pairs 57,112x60,846x31,85x1,836
Diesel 1958 76,20x88,90
1622cc
4,107 4 BR881-4A 4 50,80x54,521x22,30x1,834
Diesel 1965 79,38x88,90
1760cc
BCW881-2A 2 66,04x82,67x2,29
4.108, G4.116 4
Diesel 1974 79,40x88,90
1760cc
GROUP 02
P3, 3-144 3 BM882-4A 1 69,825x74,092x32,33x2,103
Diesel 1951 88,93x127,00 2-3 69,825x74,092x23,77x2,103
2360cc 4 69,825x74,092x39,15x2,103
3.152, 3.152-2, 3.152-4 3 BM891-4A 1 69,825x74,092x33,00x2,106
Diesel Asp. 1953 91,49x127,00 AT3.152.4 2-3 69,825x74,092x25,30x2,106
2500 4 69,825x74,092x40,60x2,106
D3.152, AT3.152.4 3 BR882-3A 3 57,125x60,846x30,20x1,829
Turbo Diesel 1954 91,49x127,00
2500
BCW882-2A 2 77,59x90,47x3,124 WITH CENTRAL LOCK
BCW883-2A 2 77,59x90,47x3,124 WITH SIDE LOCK
GROUP 03
4.192, A4.192 D 4 BM882-5A 1 69,825x74,092x32,33x2,103
Diesel 1956 88,93x127,00 2-4 69,825x74,092x23,77x2,103
Marine PA, PB, P4 3140cc 3-5 69,825x74,092x39,15x2,103
4.203, A4.203 D, P4 4 BR882-4A 4 57,125x60,846x30,20x1,829
D4.203, AD4.203, 4.203.2 91,49x127,00
Diesel 1959 3300cc
Direct Injection  BCW882-2A 2 77,59x90,47x3,124 WITH CENTRAL LOCK
4.288D 4 BCW883-2A 2 77,59x90,47x3,124 WITH SIDE LOCK
Diesel 108,76x127,00
4714cc
GROUP 04
6,288 6 BM882-7A 1 69,825x74,092x32,33x2,103
PF, PG, P6 88,93x127,00 2-3-5-6 69,825x74,092x23,77x2,103
1958 4716cc 4-7 69,825x74,092x39,15x2,103
6,305 6 BR882-6A 6 57,125x60,846x30,20x1,829
P6 91,49x127,00
1958 5004cc
BCW882-2A 2 77,59x90,47x3,124 WITH CENTRAL LOCK
BCW883-2A 2 77,59x90,47x3,124 WITH SIDE LOCK
GROUP 05
A4.212, G4.212 4 BM884-5A 1-2-4-5 76,175x80,442x31,85x2,088
Diesel  98,48x114,30 3 76,175x80,442x36,70x2,088
3470cc
4.236, A4.236, G4.236D 4 BR884-4A 4 63,487x67,221x31,85x1,842
Diesel Direct Injection 98,48x127,00
3860cc BR884-4C 4 63,487x67,221x31,85x1,842
4.40, T4.40, S4 100,00x127,00 BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
S4T, 4000 3990cc
Diesel   BCW885-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH CENTRAL LOCK
4
4.248, 4.248.2 4
Diesel Direct Injection 101,05x127,00
4067cc
GROUP 06
T4.236, C4.236 4 BM884-5A 1-2-4-5 76,175x80,442x31,85x2,088
Diesel Turbocharged 98,48x127,00 3 76,175x80,442x36,70x2,088
3866cc
BR884-4A 4 63,487x67,221x31,85x1,842
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
GROUP 07
6.354, 6.354.2 6 BM884-7A 1-2-3-5-6-7 76,175x80,442x31,85x2,088
Diesel 1960 98,48x127,00 4 76,175x80,442x36,70x2,088
Q20-B6 5800cc
Diesel Mercosur
BR884-6A 6 63,487x67,221x31,85x1,842
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
GROUP 08
T6.354, T6.354.2 6 BM886-7A 1-2-3-5-6-7 76,180x80,442x31,10x2,088
T6.354.3, T6.354.4 89,48x127,00 4 76,180x80,442x36,55x2,088
6.354.4 5800cc
DieseL Turbocharged
BR884-6A 6 63,487x67,221x31,85x1,842
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
GROUP 09
1006-6, 1006-6T 6 BM887-7A 1-2-3-5-6-7 76,180x80,442x31,10x2,088
DieseL Turbocharged 100,00x127,00 4 76,180x80,442x36,55x2,088
5985cc
BR884-6C 6 63,487x67,221x31,85x1,842
BR892-6C 6 57,125x60,846x31,85x1,844
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
GROUP 10
 TQ20-B4 4 BM884-5A 1-2-4-5 76,175x80,442x31,85x2,088
Turbo Diesel  98,48x127,00 3 76,175x80,442x36,70x2,088
Mercosur 3860cc
S4T, S4T PLUS 4 BR884-4C 6 63,487x67,221x31,85x1,842
Turbo Diesel  100,00x127,00
Mercosur 3989cc
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
GROUP 11
6.372.1, AT6.372 6 BM884-7A 1-2-3-5-6-7 76,175x80,442x31,85x2,088
Diesel, Diesel Turbo 100,97x127,00 4 76,175x80,442x36,70x2,088
5800cc
BR884-6C 6 63,487x67,221x31,85x1,842
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
GROUP 12
6,340 6 BM888-7A 5 Pairs 76,187x80,607x27,25x2,169
Diesel 101,05x114,30 2 Pairs 76,187x80,607x38,30x2,169
5560cc
6.357,  6.357.2 6 BR888-6A 6 62,944x66,688x32,60x1,836
Diesel 104,14x114,30
5840cc
BCW888-2A 4 87,12x104,08x3,145
GROUP 13
6,358 6 BM889-7A 5 Pairs 76,187x80,607x29,01x2,180
Diesel 104,14x114,30 2 Pairs 76,187x80,607x37,00x2,180
5840cc
BR889-6A 6 62,949x66,688x28,29x1,837
BCW889-2A 4 93,25x109,95x3,12
GROUP 14
PRIMA 80 TD, PRIMA 65D 4 BM890-5A 1-2-4-5 57,010x60,719x22,58x1,834
Diesel Turbocharged 84,40x89,00 3 57,010x60,719x24,48x1,834
1994cc
BR890-4A 4 54,011x57,696x20,30x1,824
BCW890/4 4 63,85x80,50x2,31