Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
B 10 E 4 BM950-5A 1-2-3-4-5 54,805x58,750x19,50x1,950
Gasoline |975/1978 70,00x72,00
66 1.1, 688.688.02 1108cc
BR945-4A 4 43,980x47,625x17,75x1,806
B14 4
Gasoline 1976/1991 76,00x77,00 BR1151-4A 4 43,980x47,625x17,75x1,806 With  an oval hole
340L, DL, GL, 346 L, DL, GL 1397cc
BCW950-1A 2 60,750x80,00x2,850
GROUP 02
B 13, B 130 4 BM950-5A 1-2-3-4-5 54,805x58,750x19,50x1,950
Gasoline 1975/1978 73,00x77,00
66 GL 810.25/26/29/03 1289cc
BM945-5A 2-4-5 46,000x49,890x19,50x1,922
1-3 46,000x49,890x24,50x1,922
BR945-4A 4 43,980x47,625x17,75x1,806
BCW950-1A 2 60,750x80,00x2,850
GROUP 03
D 4164T ( Volvo ) 4 BM904-5A 49,965x53,674x19,90x1,830
DV6 TED4 ( PSA ) 75,00x88,30 49,965x53,674x20,45x1,830
G8DA, G8DB, HHJA, HHJB 1560cc
Diesel 2005 on BR929-4C 46,990x50,673x17,00x1,819
360 2.0, 440 1.7, 440, 460
BCW904-1A 55,48x71,70x2,46
GROUP 04
D 24 5 BM1112-6A 1-2-4-5-6 57,978x63,019x18,50x2,502
AUDI Diesel Turbo 1979/1998 76,50x86,40 3F 57,978x63,019x24,93x2,502
144 2.0, 145 2.0, 148 2.0, 240 2.0 1986cc
BM1113-6A 1-2-3-4-5-6 57,978x63,019x18,50x2,502
BR1112-5C 5 47,778x50,619x19,00x1,406
BCW1113-2A 2 63,52x77,20x1,98
GROUP 05
D24, D24T, D24TIC 6 BM1112-7A 1-2-4-5-6-7 57,978x63,019x18,50x2,502
AUDI Diesel Turbo 1979/1998 76,50x86,40 3F 57,978x63,019x24,93x2,502
244 GLD, 245 GLD 2383cc
BM1113-7A 1-2-3-4-5 57,978x63,019x18,50x2,502
6-7
BR1112-6C 6 47,757x50,620x19,00x1,405
BCW1113-2A 63,52x77,20x1,98
GROUP  06
D16 4 BM944-5A 1-2-3-4-5 54,795x58,744x18,50x1,945 With locating lip
Diesel 1984/1991 78,00x83,50
1595cc
BR944-4A 4 48,020x51,60x20,50x1,768 With locating lip
B 18 4
E, EP, FP, FT, K, KP, KPD,  81,00x83,50
B172, F3N718 1721cc
Renault Gasoline 1985/1997 BCW944-1A 2 60,50x79,75x2,35
GROUP 07
F8Q 4 BM943-5A 1-2-3-4-5 54,795x58,744x18,50x1,948 Without locating lip
610, 740, 768, 784, 785 80,00x93,00
Diesel 1994 on 1870cc
540, V40, 440, 460
BM944-5A 1-2-3-4-5 54,795x58,744x18,50x1,945 With locating lip
BR942-4C 4 48,020x51,60x20,50x1,768 Without locating lip
Eng F8Q-784/788
BCW944-1A 2 60,50x79,75x2,35
GROUP 08
B5204 T, T2, FS 4 BM956-5A 2-3-4-5 65,00x69,014x19,60x1,994
Gasoline Turbo 1984 81,00x77,00 1F 65,00x69,014x25,88x1,994
S70, V70 1984cc
B5234 FS, B5234 T, B5234 T3/T4 5
Gasoline 2000/2004 81,00x90,00 BR956-4C 4 50,00x53,013x19,50x1,496
V70 II 2.3 AWD, V70 II 2.3 T5 2319cc
 
B5244 T5, T2, T7, T8 5
Gasoline Turbointercooler 81,00x93,20
XC70 II D5 AWD, XC90 2.5T 2401cc
XC70 Cross Country 2.4 D5 AWD
B5244 S, B5244 S2, B5244 S5 5
B5252 F, B5252 FS, B5252 S, B5254 F 83,00x90,00
Gasoline 1991/1996 2435cc
850 2.4 GLE, 850 2.5 AWD
960 II 2.0, 960 2.9C30 2.4 i, 
GROUP 09
B 27 A, B 27 B, B 27 F V6 BM961-4A 1-2-3-4 70,019x74,019x23,47x1,967
Gasoline 1979/1980 88,00x73,00
240 2.7 GL T6, 260 2.7 2664cc
240 Kombi 2.7 GL T6
264 TE, GL BR961-6A 6 59,990x63,723x17,72x1,846
BCW961-2A 2 74,98x82,25x2,35
GROUP 10
TAMD 60 C, TAMD 61 A 6 BM1152-7C 1-2-3-4-5-6-7 76,162x81,076x26,50x2,413
TAMD 63 L-A, P-A,  98,43x120,00
TD 60 5480cc
A, C, B, DG BR1152-6C 6 63,462x67,336x34,00x1,902
TD 61
A, ACE, AG, AGP, AP, APB, AW
B, F, FB, G, GA, GB, GC, GE, GS BR1153-6C 6 63,462x67,336x34,00x1,902
TD 63 Euro 1
E, ES, KDE
BCW1152-2A 4 85,100x104,65x3,123
GROUP 11
4,236 4 BM884-5A 1-2-4-5 76,175x80,442x31,85x2,088
Diesel Direct Inyection 1975/1986 98,48x126,80 3 76,175x80,442x36,70x2,088
F82, F83 Truck 3864cc
F407 
BR884-4A 4 63,487x67,221x31,85x1,842
BR884-4C 4 63,487x67,221x31,85x1,842
BCW884-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH SIDE LOCK
BCW885-2A 4 87,122x104,089x2,286 WITH CENTRAL LOCK
GROUP 12
TD 70  6 BM1154-7C 1-2-3-4-5-6-7 82,550x88,508x30,60x2,935
CHC, CRC, ES, FS, G, F, A, B, E 104,775x130,00
H, HA, D 6730cc
Diesel Turbo1970 BR1154-6C 6 69,850x73,753x37,10x1,912
TD 71
F, A, ACE, AG, AGP, AP, FSO, FSQ BR1155-6C 6 69,850x73,753x37,10x1,912
APB, AW, E, F, FA, FQ, FQK, FS
Diesel Turbointercooler 1985
  BCW1154-2C 4 90,50x112,82x2,362
TD 73
E, EA, ES, G
Diesel Turbointercooler 1985
TDF 71 F
Diesel Turbointercooler 1985
GROUP 13
D7 Euro 2 6 BM1156-7C 1-2-3-4-5-6-7 90,550x96,508x30,40x2,934
Diesel Turbointercooler 1993 104,775x130,00
A230, A260, A285, B230, B260 6730cc
BR1156-6C 6 73,850x77,753x37,00x1,922
D7 Euro 2 6
Diesel Turbointercooler 1993 107,00x135,00
C215, C250, C275, C290, C310 7300cc BCW1156-2C 4 98,53x120,73x2,365
GROUP 14
D9 Euro 3 6 BM1157-7C 1-2-3-4-5-6-7 108,00x113,065x32,20x2,497
A260, A300, A340, A380 120,00x138,00
Diesel Turbointercooler 2001 9364cc
D9 Euro 4/5 BR1157-6C 6 88,00x92,850x45,10x2,395
B260, B300, B310, B340, B360, B380
Diesel Turbointercooler 2005
TAD 950, 951, 952 Euro 3 VE BCW1157-2C 4 117,10x139,90x3,213
Diesel Turbointercooler 2005
 GROUP 15
D 100 A, D 100 B 6 BM1158-7C 1-2-3-4-5-6-7 100,00x105,003x37,30x2,452
HD 100 A, HD 100 D 120,65x140,00
MD 100A, MD 100B 9600cc
Diesel Asp. 1985 on
BR1158-6C 6 86,018x90,940x45,70x2,418
TD 100
A, B, C, CHC, F, G, GA, BG
Diesel Turbo 1985 on
BR1159-6C 6 86,018x90,940x45,70x2,418
TD 101
F, G, GB, GE, FA, FC, FD, GA
Diesel Turbointercooler 1982 on
BCW1158-2C 4 108,70x131,92x2,362
THD 100
A, DA, DB, E, EA, EB, EC, ED, EE, EK
DC, DD
Diesel Turbointercooler 1982/1978
THD 101
B, GB, GC, GD, KB, KC, KE
Diesel Turbointercooler 1981 on
TMD 100 A, TAMD 103A
Diesel Turbo 1969/1974
TD 102
F, FAQ, FBQ, FCQ, FD, FDQ, FEQ, FF
FH, FL Euro1, FM, F8, FT, GB, GC
Diesel Turbointercooler 1985 on
TD 103
E Euro 1, EA, ES Euro 1, KB, KF
Diesel Turbo 1991/2001
THD 102
KA, KD, KB, KF, 
Diesel Turbointercooler 1082/1995
THD 103
E, ES, KB, KD, KF, ME
Diesel Turbo 1992/1997
THD 104 Euro 1, THD 104 Euro 2
Diesel Turbointercooler 1994
GROUP 16
MD 120 A, TAMD 120 A 6 BM1160-7C 1-2-3-4-5-6-7 107,937x113,065x37,10x2,362
Diesel Asp 1977/1984 130,17x150,00
11980cc
TD 120
A, B, C, D, E, G, GA, TAMD 120 B BR1160-6C 6 92,042x96,850x46,20x2,362
Diesel Turbo 1977/1984
TD 120
F, FA, FB, FC, FTQ,  BR1161-6C 6 92,042x96,850x46,20x2,362
Diesel Turbointercooler 1979/1988
TD 121
F, FD, FE, FF, FH, FK, G, GD BCW1160-2C 4 117,100x139,900x3,213
Diesel Turbointercooler 1982/2001
TD 122
ED, F, FA, FAQ, FBQ, FCQ, FH Euro 1
FK, FKQ, FL, FR, FS, FTO, KBE, KE, KHD
Diesel Turbointercooler 1983/2000
TD 123
E, EA, EB, EC, ED, ES Euro 1, TWS ME
GROUP 17
D 12 Euro 2 6 BM1162-7C 1-2-3-4-5-6-7 107,978x113,065x37,80x2,497
A340, A370, A380, A415, A420 131,00x150,00
Diesel Turbointercooler 1993 on 12100cc
D 12 Euro 3 BR1162-6C 6 92,00x96,850x49,10x2,395
C340, C380, C420, C460
D340, D380, D420, D460, D500
Diesel Turbointercooler 1993 on
BR1163-6C 6 99,00x103,850x48,850x2,395
D 13 Euro 4 6
A360, B360, B400, B440, B500 131,00x158,00
Diesel Turbointercooler 2007 on 12800cc
BCW1162-2C 4 117,094x139,680x3,213
D 13 Euro 4/5
A400, A440, A480, A520, 
Diesel Turbointercooler 2005 on
DH 12 Euro 3
D340, D380, D420, E340 EEV
E380 Euro 4, E420 EEV, E460
Diesel Turbointercooler 2005 on
GROUP 18
TD 162 6 BM1164-7C 1-2-3-4-5-6-7 118,00x123,135x38,50x2,512
F, FL, FS, AG, FJ,  144,00x165,00
Diesel Turbointercooler 1987 on 16120cc
TD 162 Euro 0 F BR1164-6C 6 100,00x104,807x46,55x2,362
Diesel Turbointercooler 1987 on
TID 162
AP, ES, AG BR1165-6C 6 112,00x116,807x46,55x2,360
Diesel Turbointercooler 1987/1994
D 16 Euro 1
A470, A520 BCW1164-2C 4 129,80x151,90x3,210
D 16 Euro 2
B470, B520
D 16 Euro 3
C550, C610
Diesel Turbointercooler 1993/2003
OTHERS' ITEM FOR VOLVO
6CLY M/N
D120 TD120
6CLY C/R
D120 TD120
M/N
C/R